Nxitja e Potencialit të Plote

Qëllimi ynë është që me anë të stërvitjes së trupit dhe mendjes të nxisim dhe motivojmë çdo individ të arrij potencialin e tij të plotë!

 KUNG FU PËR TË RRITUR

Stërvitja fokusohet në ndërtimin e një jetese me të shëndetshme edhe një baze të fortë për mendjen dhe trupin.

KUNG FU PËR FEMIJË

Në grupet e fëmijëve stërvitja zhvillohet në formë loje, si qëllim ka bashkëpunimin në grup. Nxënësit fitojnë disiplinë, besim, respekt, përqendrim dhe një kuptueshmëri të trupit të tyre.

KUNG FU PËR FEMIJË

Në grupet e fëmijëve stërvitja zhvillohet në formë loje, si qëllim ka bashkëpunimin në grup. Nxënësit fitojnë disiplinë, besim, respekt, përqendrim dhe një kuptueshmëri të trupit të tyre.

QI GONG/TAI CHI

Qi Gong, i karakterizuar si pjesa e brendshme e Shaolin Kung Fu, ka një histori të gjerë me Shaolin Kung fu si një mënyrë me ndikim për të rritur fleksibilitetin dhe për të ndërtuar forcë njëkohësisht. Tai Chi është një art ushtarak kinez i praktikuar për vetëmbrojtje dhe shëndet. Njihet edhe si meditim në lëvizje dhe bazohet në traditat e lashta kineze.

STËRVITJE INDIVIDUALE

Nëse ke një dëshirë ose fokus të veçantë për trajnimin tënde, shkolla ofron seanca trajnimi individuale.